eTeaching.vn - CỔNG THÔNG TIN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

chỉnh sửa cơ bản nếu sử dụng thêm gói

Đợt: Tháng 06/2022
Khối ngành: Luật Kinh Tế
Chuyên ngành: Kinh Tế
Hệ đào tạo: Từ Xa
Thời gian đào tạo: từ 2 đến 4 năm
Đối tượng tuyển sinh:
  • Đã có bằng THPT; Trung cấp khác ngành
  • Đã có bằng Trung cấp cùng ngành
  • Đã có bằng Cao đẳng khác khối ngành
  • Đã có bằng Đại học khác khối ngành
  • Đã có bằng Đại học cùng khối ngành